Tieto-Finlandian voitti Ville Kivimäen Murtuneet mielet

Vuoden 2013 Tieto-Finlandia-voittajaksi on valittu Ville Kivimäen teos Murtuneet mielet. Taistelu suomalaissotilaiden hermoista 1939—1945. 

 

Lopullisen valinnan suoritti Ateneumin taidemuseon johtaja Maija Tanninen-Mattila, joka kiitteli teosta mm. siitä, että se avaa kiinnostavasti suomalaisen sotapsykiatrian historiaa. Kirjassa ei Tanninen-Mattilan mukaan myöskään etsitä syyllisiä, vaan pyritään ennemminkin ”hahmottamaan vaikeaa tilannetta, jossa silloin toimittiin”. Lukijalle myös hahmottuu eri ihmisten rooli sotatilanteessa: ei pelkästään sotilaiden, vaan myös vaikkapa lääkäreiden, lottien, rintamatovereiden ja omaisten merkitys.

 

Tanninen-Mattilan perustelut valinnalleen ovat luettavissa kokonaisuudessaan Suomen Kirjasäätiön sivuilla.