Arto Luukkanen, Kuka omistaa Venäjän? Omistamisen ja vallan dynamiikka Venäjällä

Voiko Venäjällä omistaa? Venäjä-tutkija Arto Luukkanen kiteyttää teoksessaan venäläisyyden sisimmän olemuksen peilaamalla sitä omistamisen problematiikan kautta. Luukkasen monisyisen analyysin mukaan  omistamisen sietämätön vaikeus Venäjällä johtuu osittain sen historiallisesta painolastista, periaatteesta, jossa hallitsija omistaa kaiken. Siellä ajatellaan, että kun ei ole isäntää, mikään ei toimi. Se pätee myös omistamiseen, sillä venäläisyteen on sisäänkirjoitettuna ajatus, että periaatteessa kaikki on hallitsijan omaisuutta. Länsimainen omistusoikeus vallitsi Venäjällä vuosina 1785-1917, ei tätä ennen eikä tämän jälkeen.

 

Gorbatšovin 1980-luvun lopulla aloittama uudistuspoitiikka oli välttämätöntä mutta ongelmien mittakaavaan nähden liian varovaista. Jeltsinin moderni ote kirposi sairastumiseen vuonna 1996, ja tavallisen kansalaisen kannalta Venäjän muutosprosessit jäivät kesken. Kapitalismin voittokulku ei toteutunutkaan Venäjällä. 1990-luvun raivokas uusjako tapahtui periaatteessa valtion poliittisessa ohjauksessa, mutta tosiasiassa suuri osa venäläisistä liikemiehistä ja yksityistäjistä toimi »harmaalla vyöhykkeellä» tai laittomuuden rajoilla. Sen jälkeen seuranneilla Putinin ja Medvedevin valtakausilla käytännöksi on vakiintunut, että klaanit pitävät yhteyttä presidentin hallintoon ja lobbaavat omia etujaan valtakunnan duumassa.

 

Uusi Venäjä on mielenkiintoinen yhdistelmä vanhaa suunnitelmatalouden rakenneviidakkoa ja uuden kapitalismin villejä sääntöjä. Heikkojen lakien ja heikon omistussuojan takia varsinainen kapitalismi on Venäjällä jakaantunut kolmeen eri lohkoon: markkinakapitalismiin, oligarkki-kapitalismiin ja siloviki-kapitalismiin.  Nyky-Venäjällä vallitsee päällekkäin monenlaisia omistusjärjestelmiä, jotka eivät sulje toisiaan pois. Venäjän nykyinen poliittinen järjestelmä perustuu kontrolliin, ei omistamiseen. Luukkasen mukaan omistamisen vapautuksen myötä vapautuisi myös Venäjän demokratia sen nykyisestä panttivankeudesta, sillä demokratiaa ei voi olla ilman omistusta ja omistaminen on tae valtion itsevaltaisuutta vastaan.  Jo Berija sen tiesi: Kun ei ole yksityisomistusta, mikään ei toimi.

 

 

Dosentti Arto Luukkanen (s. 1964) työskentelee Helsingin yliopiston aluetutkimukseen keskittyvässä Renvall-instituutissa Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen yliopistolehtorina. Hän on kirjoittanut useita alansa perustutkimukseksi luokiteltuja kansainvälisiä monografioita ja artikkeleja Neuvostoliitosta ja Venäjästä.